ซุปเปอร์เอส เอ็กซ์เพรส (Super S Express) บริการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ทั้งในและต่างประเทศ

ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันกำลังพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ B2B (ธุรกิจ ถึง ธุรกิจ) B2C (ธุรกิจ ถึง ผู้บริโภค) และ C2C
(ผู้บริโภค ถึง ผู้บริโภค) โดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดตามพื้นที่ที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนดจำนวน
978 จุดในเบื้องต้นและขยายออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทย

ซุปเปอร์เอส เอ็กซ์เพรส (Super S Express)

เรามั่นใจและพร้อมส่งมอบพัสดุทุกชิ้น ให้ถึงมือลูกค้าทุกท่าน
ราคาคนไทย วางใจได้ทั้งเรื่องคุณภาพและการบริการ
เพราะเราคือ “ ส่งทั่วไทย ไปทั่วโลก ”

รับส่งพัสดุ

บริการรับส่งพัสดุ กับ Super S สะดวกกว่า รวดเร็วกว่า และง่ายกว่าที่เคย ด้วยเครือข่ายระบบการขนส่งของไปรษณีย์ไทย พร้อมทั้งพันธมิตรที่เข้ามาร่วมเสริมทัพ

บริการงานไปรษณีย์

บริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเรามีงานบริการทั้งรับส่งพัสดุ หลากหลายไม่เพียงรับส่งพัสดุเท่านั้น แต่เรา ยังมีงานบริการทางด้านไปรษณีย์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ธนาคาร

ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เป็นอีกช่องทางหนึ่งในงานการบริการให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านของเรา สามารถเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

บริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด เรามีอีกหนึ่งงานบริการที่รองรับความต้องการของแหล่งชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรวดเร็ว นั่นคืองานบบริการ

พันธมิตรที่แข็งแกร่งของเรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดให้บริการจัดส่งสิ่งของ ข่าวสาร ข้อมูล และโอนเงินทั่วโลกที่ลูกค้าเข้าถึงได้อย่าง สะดวก มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล ราคาสมเหตุสมผล และเชื่อถือได้ นอกจากนั้น เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logisticsธนาคารออมสิน

สถาบันการเงินที่อยู่คู่ Super S มาอย่างยาวนาน เป็นผู้ให้สินเชื่อเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์
สำหรับเจ้าของแฟรนไชส์ธนาคารออมสิน เปิดเกณฑ์สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อผู้มีรายได้น้อย วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อสร้างอาชีพ

DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีความเข้มแข็ง โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐานบริการจุดรับส่งสินค้าของ LAZADA

โครงการร่วมรับส่งพัสดุ LAZADA & SUPER S เป็นระบบการรับและส่งพัสดุรูปแบบใหม่ LAZADA รูปแบบ Drop-Off ที่จะทำให้ผู้ขาย ประหยัดค่าเดินทาง ประหยัดค่าขนส่ง ไม่ต้องรอคิวขนส่งพัสดุอีกต่อไป โดยเฉพาะกับพ่อค้าและแม่ค้า ออนไลน์ สามารถเลือกเวลาที่สะดวกส่งได้เอง ณ ร้าน ซุปเปอร์เอส ใกล้บ้านท่าน สะดวกที่ไหน ไปที่นั่นได้แล้วทุกสาขาทั่วประเทศ